PZ Midow is op zoek naar gemotiveerde medewerkers

PZ Midow is op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor de volgende, uitdagende functies :

  1. Twee hoofdinspecteurs voor de interventiedienst.  Zij nemen in een 12-uren systeem de functie van OGP met dienst waar en sturen en coördineren hierbij de interventieploegen.  Daarnaast wordt hen een tweede werkstroom toebedeeld waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met hun persoonlijke interesse.
  2. Acht aspirant-inspecteurs voor de interventiedienst.  Zij maken deel uit van de interventieploegen en worden aangestuurd door CIC en OGP met dienst.  De eerste ploeg draait op een 8-uren stelsel, de bijstandsploeg op een 12-uren systeem.  Meerdere interventie-inspecteurs hebben naast hun reguliere interventietaak ook nog een tweede werkstroom afhankelijk van hun persoonlijke interesses.

PZ Midow is een politiezone categorie 2 (82 personeelsleden).  Door deze kleinschaligheid garanderen wij een collegiale sfeer met alle medewerkers van de zone.  De grootste troef voor de interventiedienst is dat éénieder snel zijn ‘stiel’ leert doordat hij/zij op relatief korte termijn zélf de verantwoordelijkheid moet nemen voor de incidentenafhandeling, weliswaar onder het toeziend oog van OGP met dienst.  Ook qua dienstplanning wordt gewaakt over een goede work/privé balans.