Steek je licht op!

Nu de donkere dagen zijn aangebroken is provinciaal de handhavingsfase rond fietsverlichting van kracht.

In 2020 stierven 75 fietsers op de Vlaamse wegen, goed voor 30 % van het aantal dodelijke slachtoffers.

De PZ MIDOW zal verscherpte controles uitvoeren rond dit item, de handhavingsperiode loopt tot eind februari 2022. 

 

steek je licht op!