Korpschef

De zonechef van de PZ Midow is hoofdcommissaris Ruben Depaepe.

Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid.

Als eindverantwoordelijke voor de werking van de zone staat hij tevens in nauw contact met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden en licht hen zo spoedig mogelijk in omtrent alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van hun opdrachten aangaat.

De korpschef oefent zijn bevoegdheden uit onder gezag van de voorzitter van het politiecollege.

Bovendien voert hij nog heel wat mandaten uit op arrondissementeel, provinciaal, nationaal en internationaal niveau.