Politiecollege

Politiecollege en Politieraad zijn organen die hun bestaansbasis vinden in de politiehervorming: art. 11 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus vermeldt immers dat "in meergemeentezones de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend worden door de politieraad".

Politiecollege

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de samenstellende gemeenten van de meergemeentezone. Zij zijn van rechtswege lid en worden voorgezeten door burgemeester Kurt Windels van de gemeente Ingelmunster.

Zetelen eveneens in het politiecollege:

  • de burgemeester van de gemeente Meulebeke, Dirk Verwilst
  • de burgemeester van de gemeente Dentergem, Koenraad Degroote
  • de burgemeester van de gemeente Oostrozebeke, Luc Derudder
  • de burgemeester van de gemeente Wielsbeke, Jan Stevens
  • de hoodcommissaris - korpschef Ruben Depaepe
  • de secretaris - adviseur Kurt Lamerant
  • de bijzondere rekenplichtige - Siegfried Masschaele (eveneens de financieel directeur van de gemeente Oostrozebeke)

De korpschef van de lokale politie is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd.

Ook de politiesecretaris woont de vergaderingen bij en maakt de notulen van de vergaderingen van het politiecollege op.

De bijzonder rekenplichtige, is de financieel adviseur van de politieraad en het politiecollege, hij staat de korpschef bij als financieel manager en is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de politiezone.