Politieraad

Bericht van aankondiging

Er wordt ter kennis gebracht van de belanghebbenden dat de zitting van de politieraad zal digitaal doorgaan op maandag 20 december 2021 om 20:00 uur,.

 

Deze bekendmaking geschiedt in uitvoering van art 87§2 van de nieuwe gemeentewet.

 

Vanaf 9 december 2021 liggen de stukken ter inzage op het secretariaat van de politiezone, Wielsbekestraat 96 te Oostrozebeke tijdens de kantooruren.