Politieraad 20/12/21 - aankondiging agendapunten

Agendapunten:

Openbare zitting

1. Goedkeuring vorig verslag

2. Vacantverklaring één bediening van Consulent IT

3. Vacantverklaring van vier bedieningen van inspecteur afd. veiligheid

4. Vacantverklaring van één bediening van hoofdinspecteur afd. Veiligheid

4. Vacantverklaring van één bediening van hoofdinspecteur afd. Leefbaarheid

6. Algemene vergadering TMVS dv van 14/12/2021

7. Begrotingswijziging 2021

8. Ontwerp politiebegroting dienstjaar 2022

 

Geheime zitting