Politieraad - bericht van aankondiging

Er wordt ter kennis gebracht van de belanghebbenden dat de zitting van de politieraad zal
doorgaan op maandag 19 april 2021 om 20:00 uur, in de JOC, Bollewerpstraat 3 te
Ingelmunster.

Deze bekendmaking geschiedt in uitvoering van art 87§2 van de nieuwe gemeentewet.

Vanaf donderdag 8 april 2021 liggen de stukken ter inzage op het secretariaat van de
politiezone, Wielsbekestraat 96 te Oostrozebeke tijdens de kantooruren.

Er wordt ter kennis gebracht van de belanghebbenden dat de zitting van de politieraad zal
doorgaan op maandag 19 april 2021 om 20:00 uur, in de JOC, Bollewerpstraat 3 te
Ingelmunster.

Deze bekendmaking geschiedt in uitvoering van art 87§2 van de nieuwe gemeentewet.

Vanaf donderdag 8 april 2021 liggen de stukken ter inzage op het secretariaat van de
politiezone, Wielsbekestraat 96 te Oostrozebeke tijdens de kantooruren.