Politieraad - bericht van aankondiging

Er wordt ter kennis gebracht van de belanghebbenden dat de zitting van de politieraad zal doorgaan op maandag 22 februari 2021 om 20:00 uur, in het JOC, Bollewerpstraat 3 te Ingelmunster.

Deze bekendmaking geschiedt in uitvoering van art 87§2 van de nieuwe gemeentewet.

Vanaf donderdag 11 februari 2021 liggen de stukken ter inzage op het secretariaat van de politiezone, Wielsbekestraat 96 te Oostrozebeke tijdens de kantooruren.

Agendapunten:

Openbare zitting

1.      Goedkeuring vorig verslag

2.     Vacantverklaring van één bediening van inspecteur interventie

3.      Delegatie aan politiecollege voor aanwerving en benoemingen van personeelsleden

4.      Opdrachtbrief korpschef

5.      Begrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 2020 - goedkeuring door specifiek toezicht

Geheime zitting

6.      Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid

7.      Verlenging contract assistent ondersteunende diensten

8.      Benoeming één inspecteur-motorrijder binnen de verkeersdienst

9.      Benoeming één wijkinspecteur - Dentergem

 

Agendapunten - bericht na afkondiging