Politieraad - aankondiging agendapunten

Er wordt ter kennis gebracht van de belanghebbenden dat de zitting van de politieraad zal doorgaan op maandag 25 april 2022 om 20:00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis te Dentergem, Kerkstraat 1.

 

Deze bekendmaking geschiedt in uitvoering van art 87§2 van de nieuwe gemeentewet.

 

Vanaf donderdag 14 april 2022 liggen de stukken ter inzage op het secretariaat van de politiezone, Wielsbekestraat 96 te Oostrozebeke tijdens de kantooruren.