Politieraad - aankondiging agendapunten

Agendapunten:

Openbare zitting

1. Goedkeuring vorig verslag

2. Goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2020:

3. Eindrekening 28/02/2021: kennisname

4. Wijziging personeelsformatie

5. Vacant verklaring één bediening van inspecteur-motorrijder binnen de afdeling Leefbaarheid - verkeersdienst

6. Vacantverklaring twee inspecteurs via AMOB 2021-A2

Geheime zitting

7. Einde probatiestage: Kennisname

8. Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid: Herziening

9. Benoeming één inspecteur - afdeling Veiligheid - interventiedienst: Kennisname

10. Benoeming één inspecteur-motorrijder Afdeling Leefbaarheid - verkeersdienst: Kennisname

11. Benoeming één hoofdinspecteur projectwerking: kennisname

12. Benoeming één inspecteur-motorrijder Afdeling Leefbaarheid - verkeersdienst