Controles

Politiecontroles zijn er voor jouw veiligheid. We willen iedereen aanmoedigen om de toegelaten snelheid te respecteren.

Door snelheidscontroles vrij te geven, hopen we alvast dat op deze locatie trager wordt gereden.