Diensten

Via deze lijst kan je ofwel telefonisch of via email contact opnemen met de betrokken diensten. Indien u via email contact opneemt, dient u er rekening mee te houden dat deze mailboxen niet continu opgevolgd worden en dat er bijgevolg geen dringende oproepen behandeld worden. Voor dringende oproepen kunt u best contact opnemen met de dienst 101 of 112.