Extra aandacht voor hinderlijk en gevaarlijk parkeren

De hardleerse parkeerovertreders zijn een doorn in het oog van heel veel mensen. Je kent ze wel, zij die op de hoek van de straat parkeren, op het trottoir, op het zebrapad,... Sinds een aantal weken worden die parkeerovertreders aan de hand van stickers op de vooruit gesensibiliseerd. Deze stickers hangen we in het gezichtsveld van de bestuurder om hem of haar te wijzen op het foutieve parkeergedrag.

Foto politie en gemeenschapswacht

Het stopt natuurlijk niet bij sensibiliseren. In de gemeenteraad van 10 november werd beslist het algemeen politiereglement aan te passen om hinderlijk en gevaarlijk parkeren met meer daadkracht aan te pakken. Zo zal foutief parkeren en stilstaan nu ook beteugeld kunnen worden met G(emeentlijke) A(dministratieve) S(ancties).

De politiezone Grensleie coachte onze gemeenschapswachten-vaststellers om bij bepaalde parkeerovertredingen effectief op te treden. Onze gemeenschapswachten zijn sowieso goed op de hoogte van de plaatsen waar er gevaarlijk en hinderlijk wordt geparkeerd.

Vanaf 1 december zullen de gemeenschapswachten-vaststellers op stap gaan en waar nodig foutief parkeergedrag beteugelen met een GAS-boete.

Op 7 december zullen de politiezone Grensleie, de gemeenschapswachten-vaststellers en de brandweer gezamenlijk actie voeren tegen het hinderlijk parkeren op het grondgebied Groot-Menen. Een vlotte doorgang voor alle hulpdiensten dient bij incidenten in alle gevallen maximaal gewaarborgd.

Samen willen we zorgen voor meer verkeersveiligheid. Ons doel is niet om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven maar om hardleerse parkeerovertreders hun gedrag te veranderen!

 

Op welke plaatsen mag je niet parkeren of stilstaan? www.wegcode.be

andere links: stad Menen