Lockdown Frankrijk - UPDATE

Frankrijk is opnieuw in lockdown. Wat betekent dit?

  • enkel nog essentiële verplaatsingen zijn toegestaan
  • een ingevuld attest van verplaatsing bijhebben

link attest: attestation de déplacement

 

Op basis van de informatie verstrekt op de website FOD Buitenlandse Zaken (diplomatie.belgium.be) mogen Belgen essentiële aankopen gaan doen in Frankrijk (mits zij uiteraard in het bezit zijn van een attest). Er zijn in dit verband geen beperkingen in tijd of ruimte (dus geen 1 KM beperking) behalve het feit dat verplaatsingen tussen regio's in Frankrijk verboden zijn.

De beperkingen in tijd en ruimte gelden slaan op de zogenaamde 'korte verplaatsingen' : dit zijn verplaatsingen die men doet om individuele sportactiviteiten uit te oefenen of om te gaan wandelen enkel met huisgenoten of om een huisdier uit te laten. Die korte verplaatsingen zijn beperkt tot dagelijks 1 uur en in een maximale straal van 1 kilometer rond de woning.

Verder staat dat verplaatsingen gedaan om collectieve sportactiviteiten uit te oefenen of waarbij er sprake is van  auw contact met andere personen uitgesloten zijn.

Met andere woorden:

  • Belgen mogen essentiële aankopen gaan doen in de Match in Halluin maar ook in de Auchan in Roncq (mits zij drager zijn van het desbetreffend attest)
  • Belgen mogen de grens oversteken indien zij (opnieuw in het bezit zijn van een certificaat) en voor zover het gaat om een 'korte verplaatsing' bijv. te gaan joggen, te wandelen of de hond uit te laten in zoverre dit beperkt is tot 1 uur per dag en de activiteit gebeurt binnen een maximale straal van 1 km rond de woning van betrokkene. Een Bruggeling of een Ieperling kan om de reden niet met zijn hond gaan wandelen op het strand van Bray-Dunes (is niet binnen een maximale straal van 1 km rond de woning).
  • Een groep (twee of meer) BE wielertoeristen (zelfs al wonen ze aan de FR grens) mag niet gaan fietsen in Frankrijk (om reden dat dit beschouwd wordt als een collectieve sportactiviteit en nauw contact met andere personen).

De Fransen die naar België komen moeten zich houden aan de Belgische richtlijnen (die trouwens geen bepalingen inhouden nopens 'korte verplaatsingen' zoals in Frankrijk, evenals er in België geen verplichting bestaat om een attest bij te hebben).