Phishing mails van zogenaamde incassobedrijven

Heeft u een e-mail ontvangen van zogenaamde incassobedrijf? Let op!! Het gaat hier om frauduleuze e-mails die worden verspreid in naam van incassobureaus als poging om mensen met geloofwaardige woorden geld afhandig te maken.

Meestal wordt een e-mail ontvangen waarin melding wordt gemaakt van een nog openstaande factuur die dringend moet betaald worden om gerechtelijke vervolging te vermijden. Er wordt vaak ook gedreigd met het blokkeren van het e-mailadres als men niet betaalt.
De oplichters misbruiken uiteraard klinkende namen, zoals de naam van een bekend incassobureau. Uiteraard spelen ze in op de nieuwsgierigheid of ongerustheid van de ontvanger. Een doorsnee persoon schrikt van een e-mail van een incassobureau en wil onmiddellijk weten waarover het gaat.

In diverse mails is er sprake van een Nederlands incassobedrijf (helemaal onderaan), maar ze werken met een rekeningnummer uit Duitsland. Ook het e-mail van de afzender is duidelijk Duits. Vermits deze kosten fictief zijn, vragen wij aan de mensen om aan deze e-mails GEEN gevolg te geven ! Belgische gerechtsdeurwaarders gebruiken steeds een Belgische bankrekening. Een Belgisch IBAN-bankrekeningnummer begint altijd met “BE”.

Men kan eventueel via https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/  de bevoegde diensten inlichten.