Politie op scherp, en niet alleen tegen corona

We moesten de voorbije weken allemaal een tandje bijsteken in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.
Iedere sector deed dat met evenveel overtuiging vanuit zijn eigen expertise.
Maar het doel was hetzelfde: dat virale corona-beest een halt toe roepen.
Ook PZ Grensleie moest schakelen: in no time werden alle beschikbare manschappen ingezet.  

 

Wij pakken niet alleen corona-gerelateerde zaken aan.
De politie controleert wel degelijk nog op snelheid en zal die controles nog opdrijven!
Samen met directie, leerkrachten, ouders en stad proberen wij als professionele partner, op 15 en 18 mei 2020 en de daaropvolgende dagen, de heropstart van de scholen (verkeers)veilig te laten verlopen.