Over ons

Evolueren tot een wendbare en moderne organisatie ....

Een visiegedreven organogram.
De politiezone Grensleie, meergemeentezone in de Leievallei.
Niet zomaar 'Grensleie'.

In enkele weloverwogen zinnen maken wij duidelijk welke koers we willen varen en concretiseren wij onze eigen identiteit met specifieke waarden en cultuurkenmerken.

Een organisatie staat met de kwaliteit en de inzet van haar medewerkers.

De lokale politie verzekert de basispolitiezorg.
Binnen onze politiezone hebben wij ons ook gespecialiseerd in verschillende domeinen.

Een gezonde werksfeer draagt bij tot een efficiënte werking. Zuinigheid en rationeel beheer van mensen en middelen zijn 2 sleutelbegrippen.

Onze politiezone is slechts een schakel in het geheel van de veiligheidsketen. Een goede verstandhouding met opdrachtgevers en andere partners is bijgevolg van essentieel belang.

Wij geven aan onze overheden, partners en klanten rekenschap van de wijze waarop we onze verantwoordelijkheden hebben ingevuld.

Hoe kan je ons contacteren of bereiken?