Ondernemen

Een gezonde werksfeer draagt bij tot een efficiënte werking. Zuinigheid en rationeel beheer van mensen en middelen zijn 2 sleutelbegrippen.