Realisaties

Wij geven aan onze overheden, partners en klanten rekenschap van de wijze waarop we onze verantwoordelijkheden hebben ingevuld.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die door de politieorganisatie gepresteerd werden gedurende het voorgaande jaar.

Jaarverslag 2017

Het veiligheidsbeeld geeft een overzicht van de geregistreerde feiten in de politiezone Grensleie met betrekking tot een aantal fenomenen.