Veilige en leefbare samenleving

Onze politiezone is slechts een schakel in het geheel van de veiligheidsketen. Een goede verstandhouding met opdrachtgevers en andere partners is bijgevolg van essentieel belang.

Ons politiebeleid wordt samen met externe en interne beleidsorganen bepaald.

De politiezone Grensleie werkt reeds jaren samen met de Franse politie.

Het dagelijks bestuur van de politiezone is in handen van het politiecollege.

De politieraad heeft bevoegdheden die kunnen vergeleken worden met deze van de gemeenteraad, maar slechts op gebied van lokaal politioneel vlak.

Het zonaal veiligheidsplan is het strategische beleidsplan van onze zone.

Elke politiezone beschikt over een zonale veiligheidsraad.