Veilige en leefbare samenleving

Onze politiezone is slechts een schakel in het geheel van de veiligheidsketen. Een goede verstandhouding met opdrachtgevers en andere partners is bijgevolg van essentieel belang.

Onze politiezone is slechts een schakel in het geheel van de veiligheidsketen. Een goede verstandhouding met opdrachtgevers en andere partners is bijgevolg van essentieel belang.