Internationaal

De politiezone Grensleie werkt reeds jaren samen met de Franse politie.

Maandelijks worden minstens drie gemeenschappelijke grenspatrouilles of controle's opgezet, twee met de collega's van het naburige Halluin en één met de politie van Tourcoing. Ook dragen wij, samen met de collega's van de politiezone Moeskroen, elk jaar bij tot het handhaven van de openbare orde, om reden van de grote aanwezigheid van Belgen, bij twee belangrijke manifestaties in het noorden van Frankrijk: de wielerwedstrijd Paris-Roubaix en de Foire de Lille.

Met de ratificatie door Frankrijk, in november 2015, van de akkoorden van Doornik II werd een volgende stap gezet in de politionele samenwerking tussen beide landen.

Waar voor Doornik II de bevoegdheden van de politieman in het andere land quasi nihil waren en meer een toezichtfunctie inhielden, geeft voormeld protocol reële bevoegdheden aan de politieman in het gastland. Hij treedt weliswaar altijd op onder verantwoordelijkheid van zijn collega van het gastland maar hij mag wel, binnen uiteraard de beperkingen van de wet van het gastland, overgaan tot bepaalde onderzoeksdaden.

Bij vaststelling van zwaarwichtige feiten mag hij zelfs, zonder de aanwezigheid van de collega van het gastland, ambtshalve overgaan tot het nemen van de nodige maatregelen tot handhaving van de openbare orde en de bescherming van personen.

Doornik II zal in de nabije toekomst resulteren in een intensere samenwerking tussen de politiediensten van Frankrijk en België en bijgevolg in een betere bestrijding van de grenscriminaliteit. Samen werken wij aan een leefbare en veilige samenleving over de grens heen!