Politiecollege

Het dagelijks bestuur van de politiezone is in handen van het politiecollege.

Werking van het politiecollege

Het politiecollege komt minstens éénmaal per maand bijeen. Het politiecollege komt in principe tweewekelijks bijeen. De besluiten binnen het college worden bij meerderheid van stemmen genomen, waarbij elke burgemeester over een aantal stemmen beschikt naar evenredigheid van de politiedotatie die zijn gemeente inbrengt. Voor de politiezone betekent dit concreet :

  • 50,88 % voor Menen
  • 39,48 % voor Wevelgem
  • 9,64 % voor Ledegem