Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is het strategische beleidsplan van onze zone.

Het zonale veiligheidsplan 2020-2025 is het 5de plan sedert de oprichting van de politiezone.

Dit plan werd met de nodige zorg opgemaakt,
er werd rekening gehouden met het zonaal criminaliteitsbeeld,
de resultaten van de lokale bevolkingsbevraging,
de verwachtingen van opdrachtgevers / overheden / partners
en de prioriteiten uit het verbeterplan en welzijnsbevraging.

Als professionele partner streven we naar een leefbare en veilige samenleving door blauw meer en beter op straat te zetten.

Onze PZ blijft werk maken van haar continue opdracht tot beste dienstverlening.

Zoals in onze visie verwoord, ‘PZ Grensleie als wendbare en efficiënte organisatie’,
maar ook met de onvoorspelbaarheid van de maatschappelijke ontwikkelingen en de steeds wijzigende criminaliteitsfenomenen, willen we de strategische prioriteiten aanpakken met een ‘flexibele’ beleidsvoering.

Klik hier om het bestand te openen