Zonale veiligheidsraad

Elke politiezone beschikt over een zonale veiligheidsraad.

Wie zetelt in de zonale veiligheidsraad?

De vaste leden zijn :

  • De heer Filiep Jodts, Procureur des Konings
  • De heer Eddy Lust, burgemeester van Menen en tevens voorzitter
  • De heer Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem
  • De heer Bart Dochy, burgemeester van Ledegem
  • Hoofdcommissaris De Laender Alain, bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie
  • Hoofdcommissaris Didier Vandecasteele, waarnemend korpschef
  • De heer Jurgen Van Holme, secretaris

Toegevoegde leden zijn :

  • Mevrouw Katlijn Verhamme, zonemagistraat, substituut van de Procureur des Konings
  • Hoofdcommissaris Kurt Desoete, gerechtelijk directeur van de federale gerechtelijke politie
  • Luc Claeys, integrale veiligheidscoördinator stad Menen

De zonale veiligheidsraad kan deskundigen uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden.

Werking van de zonale veiligheidsraad.

De zonale veiligheidsraad komt jaarlijks 2 à 3 maal bijeen. De secretaris zorgt voor het versturen van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergadering.

De vergaderingen vinden in principe plaats te Menen.