Visie

PZ Grensleie,
een moderne - wendbare - efficiënte organisatie,
streeft als professionele partner
naar een leefbare en veilige samenleving!

De start van het nieuwe zonale veiligheidsplan valt zo goed als samen met de vernieuwing van het mandaat van de korpschef (1/4/2020).

Volgende intenties zullen, om deze visie te kunnen realiseren, worden vertaald in een nieuwe opdrachtbrief:

  • Opzetten en intensifiëren interzonale samenwerking, zowel op operationeel vlak als op vlak van personeel, logistiek, financiën en IT;
  • Betere crossdirectionele informatiedoorstroming;
  • Blauw beter op straat (klant-, mens- en oplossingsgericht);
  • Kort en lokaal op de bal spelen bij leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken;
  • Samenwerking intensifiëren op vlak van internationale veiligheidsvraagstukken (grensgerelateerde aanpak);
  • Nadruk op primaire taken;
  • Inzetten op het faciliteren van het bestuurlijk handhaven en burgerparticipatie;
  • Aanpak resultaten welzijnsbevraging;
  • Wederzijdse communicatie en overleg met de vakorganisaties.