Waarden

Huidige waarden PZ Grensleie

P Positieve werksfeer
Z Zichtbaar - aanspreekbaar - bereikbaar
G Geest van dienstverlening
R Rekenschap afleggen
E Efficiënt
N Naleven afspraken
S Samen
L Luisteren
E Eerbiedigen democratische instellingen
I Integriteit - onpartijdig - onkreukbaar
E Erkenning