Woord van de korpschef

korpschef Tony HalsbergheIk stel u met veel plezier onze website voor.

Mijn grootste ambitie is om onze politiezone te laten evolueren tot een moderne en wendbare organisatie door de kwaliteit verder te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Morgen nog beter doen dan vandaag met continu optimaliseren van de beschikbare middelen is de uitdaging. Streven naar permanente vereenvoudiging, naar coherentie en afstemming binnen het politielandschap en resultaatgericht focussen op de essentie van onze dienstverlening. Als professionele partner streven naar een leefbare en veilige samenleving door blauw meer en beter op straat te zetten.

Met deze website geven we aan jullie rekenschap over het functioneren van de politiezone. U krijgt een situering van onze zone, onze dagelijkse werking en onze bijdrage aan de veiligheid van de leefomgeving.

Ik dank elke medewerker (operationeel, administratief als hulpkader) voor jullie goede samenwerking, jullie geleverde werk, jullie betrokkenheid, jullie professionalisme en behaalde resultaten. Enkel door voortdurende inzet, de zorg om efficiënt te werken en een gezonde kritische geest kunnen we onze service het best afstemmen op de verwachtingen die aan ons gesteld worden.

Onze organisatie is in beweging en het elan om gestaag te blijven evolueren, stuwt onze politiezone voort in haar continue opdracht tot beste dienstverlening.

Veel surfplezier!

Tony Halsberghe
Korpschef