Wendbare - moderne organisatie

Een organisatie staat met de kwaliteit en de inzet van haar medewerkers.

Het korps bestaat uit een operationeel- en een administratief en logistiek kader.
Het operationeel kader betreft alle medewerkers met politiehoedanigheid, terwijl het administratief en logistiek kader uit burgermedewerkers bestaat.

Het operationeel kader telt 152 betrekkingen als volgt verdeeld

  • 2 hoofdcommissarissen
  • 6 commissarissen
  • 29 hoofdinspecteurs
  • 112 inspecteurs
  • 3 agenten

Het administratief en logistiek kader omvat 29 betrekkingen waarvan