Personeelsformatie

Het korps bestaat uit een operationeel- en een administratief en logistiek kader.
Het operationeel kader betreft alle medewerkers met politiehoedanigheid, terwijl het administratief en logistiek kader uit burgermedewerkers bestaat.

Het operationeel kader telt 153 betrekkingen als volgt verdeeld

 • 1 hoofdcommissaris
 • 7 commissarissen
 • 29 hoofdinspecteurs
 • 113 inspecteurs
 • 3 agenten

Het administratief en logistiek kader omvat 29 betrekkingen waarvan

 • 3 adviseurs
 • 8 consulenten
 • 18 assistenten

Wij krijgen de onmisbare hulp en bijstand van

 • 6 assistenten (verkeersboetefonds)
 • 2 poetsvrouwen
 • 1 klusjesman