Wie zijn wij?

Een visiegedreven organogram.
De politiezone Grensleie, meergemeentezone in de Leievallei.
Niet zomaar 'Grensleie'.

De politiezone 'Grensleie' is een meergemeentezone bestaande uit de 3 fusiegemeenten Menen, Wevelgem en Ledegem. De zone bevindt zich in de Leievallei in het zuiden van West-Vlaanderen.

Een organogram van een organisatie weerspiegelt grotendeels de visie ervan.

Natuurlijk is dit de naam van onze politiezone, maar er is meer … .