Organisatiestructuur

Een organogram van een organisatie weerspiegelt grotendeels de visie ervan.

Organigram PZ Grensleie

Ons korps bestaat uit de volgende afdelingen en diensten

 • Korpsleiding
  • Organisatiebeheer
  • Het korpssecretariaat
 • Directie operaties (frontoffice)
  • Het operationeel secretariaat
  • De dienst 'operationele coördinatie'
  • Het onthaal | steun team
  • De dienst 'operationeel beheer'
  • De afdeling 'veiligheid'
  • De afdeling 'leefbaarheid'
  • De afdeling 'recherche'
 • Directie beheer (backoffice)
  • De afdeling 'analyse en sturing'
  • De afdeling 'steun'

Deze afdelingen en diensten zijn belast met de volgende taken

 • De afdeling 'veiligheid' voert alle operationele taken uit in het raam van dringende interventies, handhaving en toezicht ('interventiepolitie')
 • De afdeling 'leefbaarheid' omvat alle aspecten van de buurtgeoriënteerde politiezorg ('buurtpolitie'): buurtteam, milieupolitie, sociale politie (jeugd en gezin, slachtofferbejegening, …), verkeerspolitie, wijkpolitie en wapendienst (houdt toezicht op naleving wapenwetgeving)
 • De afdeling 'recherche' voert opsporings- en gerechtelijke onderzoeken uit
 • Het operationeel secretariaat ondersteunt de afdelingsoverschrijdende samenwerking en verzekert de operationele kwaliteitsopvolging
 • De 'operationele coördinatie' staat onder meer in voor de regie van lokale gebeurtenissen, bestuurlijke adviezen, noodplanning | crisisbeheer en interventiebeleid
 • Het onthaal | steun team verzorgt de basisfunctie onthaal, volgt de camerabewaking op, houdt toezicht op naleving wapenwetgeving, stuurt en ondersteunt onze terreinploegen, …