Vanwaar "Grensleie" ?

Natuurlijk is dit de naam van onze politiezone, maar er is meer … .

Deze naam is immers niet zomaar lukraak gekozen, integendeel, er is een historische achtergrond die heeft meegespeeld. Hiervoor moeten we teruggaan naar het begin van de 19de eeuw. Na een bewogen periode (Napoleon, …) werd het Europees evenwicht hersteld. Nieuwe regels werden vastgelegd op het Congres van Wenen in 1815. De Leie vormde toen, tussen Armentières en de vestingstad Menen, de gemeenschappelijke grens tussen Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden. Het verdrag van Kortrijk van 1820 legde die grens vast volgens de loop van de as van de rivier. Na de onafhankelijkheid van België in 1830 werd deze grenslijn behouden. Zo ontstond de benaming 'Grensleie' ('Lys mitoyenne').