Asfalteringswerken in de Triloystraat te Rekkem

10.06.2020 - 13.06.2020

- Duur van de werken:
Deze werken zullen max. 3 werkdagen in beslag nemen (mits gunstige weersomstandigheden)

- Locatie:
De werken worden uitgevoerd in de Triloystraat (zie onderstaand plan).

- Aard van de werken:
Uitvoering van asfalteringswerken.

- Verkeershinder:
Er wordt een wegomlegging voorzien gedurende de werken.

Straten
Triloystraat