Nutswerken in de Lauwbergstraat - Schoolstraat en Lauweplaats met grote hinder

04.03.2019 - 05.04.2019

Vanaf maandag 4 maart 2019 worden er nutswerken uitgevoerd in de Lauwbergstraat (pare kant), Schoolstraat (beide kanten) en Lauweplaats (kant Gemeentehuis) te Lauwe. Deze werken gebeuren in opdracht van Orange en Fluvius en De Watergroep gaan mee in synergie. 

CONCREET:
PERIODE:
De nutswerken zullen gefaseerd worden uitgevoerd:

 • FASE 1: periode van 4 maart 2019 tot en met 8 maart 2019 (tijdens de krokusvakantie wegens nabijheid school De Stap)
 • FASE 2: periode van 1 april tot en met 5 april 2019

LOCATIE:

 • FASE 1: gedeelte van de Schoolstraat - gedeelte van Lauweplaats - 1ste gedeelte van de Lauwbergstraat 
  • STAP 1: gedeelte van de Schoolstraat - gedeelte van Lauweplaats
  • STAP 2: 1ste gedeelte van de Lauwbergstraat 
 • FASE 2: Lauwbergstraat (resterend gedeelte tussen Schoolstraat tot aan de Prins Regentstraat)

(VERKEERS)HINDER:

FASE 1:

 • BIJ UITVOERING VAN STAP 1: WERKEN IN DE SCHOOLSTRAAT EN LAUWEPLAATS: 
  • Schoolstraat wordt afgesloten 
  • Doorgang via Lauweplaats blijft mogelijk (werken gebeuren enkel in het voetpad)
  • Omleiding via Hospitaalstraat - Larstraat - Lauweplaats (in beide richtingen)
 • BIJ UITVOERING VAN STAP 2: WERKEN IN HET 1STE GEDEELTE VAN DE LAUWBERGSTRAAT: 
  • Idem aan verkeershinder bij fase 2

FASE 2: WERKEN IN HET 2DE GEDEELTE VAN DE LAUWBERGSTRAAT

 • Parkeerstrook in de Lauwbergstraat wordt afgesloten
 • Éénrichtingsverkeer van toepassing in de Lauwbergstraat (doorgang blijft mogelijk richting Marke)
  • Doorgang voor fietsers en voetgangers blijft mogelijk in beide richtingen
 • Omleiding via Spoorwegstraat - Albrecht Rodenbachlaan - Deken Darrasstraat - Hospitaalstraat - Larstraat - Lauweplaats

CONTACTGEGEVENS VERANTWOORDELIJKE AANNEMER:
APK INFRA - Haltstraat 50, 3900 Overpelt - 011/800.100 - info@apk.be

Straten
Lauwbergstraat
Schoolstraat
Lauweplaats