Verkeershinder n.a.v. nutswerken in de Nieuwe Tuinwijk te Menen

04.02.2019 - 04.08.2019

Op maandag 4 februari 2019 wordt er van start gegaan met de nutswerken in de kern van de Nieuwe Tuinwijk te Menen. Deze nutswerken zullen in totaal een 6-tal maand in beslag nemen, indien de weersomstandigheden dit toelaten.
 
CONCREET:
PERIODE:
Er wordt gestart met de uitvoering van de werken op maandag 4 februari 2019. De nutswerken zullen gefaseerd worden uitgevoerd. De 1ste, 2de en 3de fase zal telkens 2 maand in beslag nemen (in het geval de weersomstandigheden dit toelaten).
 
LOCATIE:
FASE 1: Olmenlaan - Acacialaan - Eikenlaan
FASE 2: Lindenlaan - Kersenlaan
FASE 3: Populierenlaan - Berkenlaan
 
AANPAK:
Er wordt geopteerd om te werken met een mobiele werf. Per dag wordt een zone van ongeveer 30 meter aangepakt.
 
(VERKEERS)HINDER:
•    Aangezien er gewerkt wordt met een mobiele werf, blijft de doorgang steeds mogelijk. Alternerend verkeer zal van toepassing zijn binnen de zone van de werken.
•    Er zal een parkeerverbod van 50 meter (langs beide zijden) van toepassing zijn rond de zone van de werken.
•    De toegang tot elke woning blijft steeds mogelijk.

CONTACTGEGEVENS VERANTWOORDELIJKE AANNEMER:
Vereecke nv - Spoorwegstraat 4, 8530 Harelbeke - 056/237.237 - info@vereecke-nv.be

Artikel stad Menen: https://bit.ly/2Uv54gu

 

kaart verkeershinder

Straten
Olmenlaan
Acacialaan
Eikenlaan
Lindenlaan
Kersenlaan
Populierenlaan
Berkenlaan