Registreer uw alarm

Elk alarmsysteem moet aangemeld worden bij het meldpunt alarmsystemen ALINE (ALarm INformartion Exchange) dat de 101/112-noodcentrales de juiste informatie geeft bij (inbraak)alarmen. De wet voorziet een termijn van 10 dagen na ingebruikename, na wijzigingen of na buitengebruikstelling van het alarmsysyteem om de alarmgegevens aan te melden.

Vanaf 3 augustus 2009 kan u via www.police-on-web.be uw alarm aanmelden met uw elektronische identiteitskaart. Tegen 1 maart 2010 moet elke gebruiker aangemeld zijn. Let wel op, als u aangesloten bent op een alarmcentrale, doet de alarmcentrale normaliter de registratie voor haar klanten.

Welke gegevens moet u ingeven?

  • naam en adres van de plaats van installatie van het systeem
  • telefoonnummer van de plaats van installatie van het systeem
  • naam, adres, gsm-nummer en email-adres van de gebruiker van het systeem
  • aard van het gebouw waar het systeem werd geïnstalleerd (rijwoning, fabriek, winkel, ...)
  • aard van het risico (juwelier, krantenwinkel, apotheek, ...)
  • aard van het alarmsysyteem (goederenalarm, mobiel persoonsalarm, vast persoonsalarm, ...)

Bron: KB 25/04/2007"

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 056 51 01 11.