Preventie

Ons dienstenaanbod omvat :

* inzake veiligheid :

 • het verstrekken van technopreventieve adviezen in het raam van onze aanpak van inbraken in woningen/gebouwen
 • het geven van voordrachten inzake de problematiek 'vandalisme' ten behoeve van scholen, jeugdclubs en -verenigingen
 • drugspreventie d.m.v. een lessenpakket bestemd voor leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs(project Mega)
 • samenwerken met het buurtinformatienetwerk van Menen(BIN) via informatie-uitwisseling
 • het uitvoeren van afwezigheidstoezicht op vraag indien men gedurende meerdere dagen afwezig is
 • voordrachten inzake technopreventie op vraag van verenigingen

*op het vlak van de verkeersveiligheid :

 • uitvoeren van fietscontroles in het basis- en secundair onderwijs
 • voorlichting in secundaire scholen m.b.t. de problematiek van de opgefokte bromfietsen
 • voordrachten inzake verkeersveiligheid op vraag van verenigingen
 • verkeerslessen in lagere scholen
 • ondersteunen van initiatieven inzake verkeersveiligheid in lagere scholen

Technopreventie

Bent u slachtoffer geworden van een inbraak of wenst u uw woning beter te beveiligen, dan bieden wij u een gratis technopreventief advies van de politie voor private woningen, winkels, burelen, enz.

Inwoners van de politiezone kunnen een gratis en vrijblijvend persoonlijk advies bekomen. Hierbij komt een ervaren technopreventief adviseur ter plaatse en wijst op de zwakke plaatsen van het gebouw. Na het bezoek krijgt u een advies inzake de beveiliging van uw woning.

Momenteel wordt er ook een aanmoedigingspremie verstrekt aan inwoners van MENEN en WEVELGEM die aan inbraakpreventie doen. De premie bedraagt 25 % (max. 250 euro) van de kosten gedaan voor aankoop en/ of installatie van inbraakvertragende mechanische beveiligingsmaatregelen. ( dus geen alarmsystemen en camera's )

Meer inlichtingen kan u bekomen bij uw wijkagent of bij de Preventiedienst van stad Menen (enkel inwoners Menen).


Tips

Aandacht voor fietsdiefstallen - beveilig je fiets
ICE - In Case of Emergency
Betaalkaartfraude
Veiligheid van huisartsen
_______________________________________________________________


Aandacht voor fietsdiefstallen - beveilig je fiets

[back to top]

Fietsdiefstallen blijven ook in onze politiezone GRENSLEIE een permanent aandachtspunt!

Ondanks de inspanningen om op individueel vlak om uw fiets maximaal te beveiligen (goed fietsslot, registreren fiets, …), de infrastructurele inspanningen (fietsplaatsen, cameratoezicht,…) meldt onze strategische analiste toch een stijging van het aantal fietsdiefstallen, voornamelijk in de stad Menen.

In 2015 werd in de periode januari tot april gedaan van 140 fietsdiefstallen. In dezelfde periode vorig jaar waren er 102. De stijging situeert zich bijna volledig in de deelgemeente Menen, alwaar de feiten meer dan verdubbeld zijn (van 41 naar 83 feiten).

De stijging deed zich vooral voor in de eerste 2 maanden van het jaar en in de maand april (42 aangiftes).

Van alle fietsdiefstallen in groot-Menen werd 24% gepleegd aan het station en 18% in de omgeving van het zwembad. Er is echter een verschuiving vast te stellen naar feiten in het centrum.

Het kan zijn dat er een grotere aangiftebereidheid is van de bevolking doordat de burger weet dat er meer camera's in het straatbeeld aanwezig zijn.

Voor tips inzake diefstalbeveiliging verwijs ik u graag door naar de preventiedienst van de stad Menen die u passend advies kan geven.

Registreer uw fiets, neem er een foto van, maak een beschrijving, … het helpt de volledigheid van de aangifte van de diefstal en kan het opzoekwerk vergemakkelijken voor onze diensten.

Een fiets teruggevonden? Deze worden op de website www.gevondenfietsen.be gepubliceerd als we hiervan melding krijgen en het niet aan de rechtmatige eigenaar kunnen teruggeven.

Ziet u verdacht of abnormaal gedrag in omgeving stations, bushaltes, fuiflocaties, … noteer nummerplaat, merk en type voertuig, en bel direct de 101 of onze 24/24 dispatching van onze PZ op het nummer 056/510.111. Mag ik nogmaals vragen je fiets goed vast te maken met een goed slot! Alles begint met een goede beveiliging en daarvoor is de gebruiker verantwoordelijk in een eerste tijd.

Veiligheid, daar zorgen we samen voor!

_______________________________________________________________


ICE - In Case of Emergency

[back to top]

Met het verlof voor de deur zou dit wel eens nuttig kunnen zijn. Ook handig voor de GSM van dochter, zoon, vrouw, man, ... het betreft een internationale afspraak.

Indien u zwaargewond bent en de hulpdiensten een naaste willen waarschuwen, wie kunnnen ze dan contacteren? Indien u in het bezit bent van een GSM, zullen de hulpverleners verschillende telefoonnummers van uw contacten in uw toestel kunnen terugvinden. Maar welke van deze nummers moeten zij bellen?

Om de hulpverleners te helpen, bestaat er een eenvoudig en efficiënt middel binnen ieders bereik. Voer een ICE-nummer (In Case of Emergency) in uw GSM in! Dit laat aan de hulpverleners toe om onmiddellijk te weten wie te contacteren in geval van nood en om zo kostbare tijd te winnen. Bovendien zullen zij alleen de persoon verwittigen die u gekozen heeft.Het ICE-nummer wordt meer om meer overal in de wereld gebruikt. Het voordeel is dat het in geval van nood ook in het buitenland werkt.

De progammatie van een ICE-nummer in uw GSM is heel eenvoudig uit te voeren :

Maak een contact aan in het telefoonboek van uw GSM met de naam ICE;
Voer onder deze naam het telefoonnummer in van de te contacteren persoon in geval van nood. Vergeet niet om het voorvoegsel van het land (+32 voor België) toe te voegen. Zo kan uw ICE-contactpersoon ook vanuit het buitenland bereikt worden.

_______________________________________________________________


Betaalkaartfraude

[back to top]

Het gebruik van betaalkaarten biedt tal van troeven. Hoewel deze betaalkaarten over het algemeen goed beveiligd zijn, komt fraude voor in het dagelijkse gebruik of bij online aankopen op het internet.

Lees meer

_______________________________________________________________


Veiligheid van huisartsen

[back to top]

Veiligheid van huisartsen
Huisartsen worden soms het slachtoffer van agressie en diefstal. Vanwege de specificiteit van hun vrij beroep lopen ze zelfs een verhoogd risico. Er verschijnen hierover regelmatig berichten in de pers. De geregistreerde politiecijfers tonen echter een eerder bescheiden beeld van deze problematiek. Het beroepsgeheim en de specifieke arts-patiënt-relatie maken het officieel neerleggen van een klacht bij de politiediensten niet evident. Wanneer de dader een onbekende is voor de huisarts, zal er sneller een klacht volgen. In een aantal gevallen is de dader echter een patiënt van de arts, waardoor de drempel om klacht in te dienen hoger is.
De FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid hebben hun krachten gebundeld voor het realiseren van een draaiboek en de bijbehorende communicatiecampagne, met als voornaamste doel het sensibiliseren van de huisartsen en hun beroepsverenigingen, maar ook het grote publiek.
Samen met de FOD Volksgezondheid en in samenwerking met de huisartsen heeft de FOD Binnenlandse Zaken een draaiboek uitgewerkt dat een resem aan preventiemaatregelen voorstelt voor elke specifieke situatie. Dit draaiboek is zowel elektronisch (www.besafe.be/health) als op papier beschikbaar. De betrokken huisarts kan hieruit zelf, in functie van zijn eigen individuele situatie, à la carte de meest aangewezen maatregelen kiezen. Daarnaast kan de huisarts ook een affiche in de wachtkamer ophangen (te downloaden op de website www.besafe.be/health), die gericht is naar de patiënten, aangezien ook zij baat hebben bij een veilige huisartsenpraktijk.
Hoe is dit draaiboek tot stand gekomen?
In 2007 heeft de FOD Binnenlandse Zaken een elektronisch meldpunt geopend waarop huisartsen hun verhaal kwijt kunnen (www.besafe.be/health). Dit meldpunt, dat actief blijft, vervangt in geen enkel opzicht een politionele aangifte. Integendeel, de Minister van Binnenlandse Zaken moedigt elke aangifte bij de politiediensten van ernstige feiten, zoals fysiek geweld, sterk aan. Wel willen de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en Preventie) alsook de FOD Volksgezondheid (Algemene Directie Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer) via dit elektronisch meldpunt een beter inzicht krijgen in de modus operandi van delicten ten aanzien van huisartsen.
Dit heeft het mogelijk gemaakt om een draaiboek op te stellen aan de hand van scenario's waarin huisartsen zich bevinden (in het dokterskabinet, tijdens de wachtdienst, 's nachts, …) met vermelding van de mogelijke veiligheidsrisico's en rekening houdend met de behoeften van de huisartsen. Voor deze risico's zijn een aantal preventieve oplossingsstrategieën voorgesteld en uitgewerkt. Ook de bijdragen van de huisartsen zelf die via het meldpunt zijn ontvangen, zijn verwerkt in het draaiboek.
Welke maatregelen raden wij huisartsen dan aan om zich beter te wapenen tegen criminaliteit? Hieronder vindt u alvast enkele voorbeelden.

Op organisatorisch vlak:
- Sluit steeds alle ramen en deuren af als u een lokaal verlaat en bewaar de sleutel op een veilige plaats;
- Bewaar uw autosleutels, handtas of portefeuille, net als uw stempels en voorschriften in een afsluitbare kast om diefstal te voorkomen;
- Laat geen waardevolle of scherpe voorwerpen in de wachtzaal staan;
- Veranker uw kostbaar werkmateriaal in de muur of met kabeltjes aan moeilijk meeneembare zaken;
- Beperk de aanwezigheid van cash geld en breng het op verschillende tijdstippen naar de bank;
- Maak een afspraak met uw bankier over het deponeren van geld;
- Wees extra alert bij het openen en afsluiten van uw kabinet;
- Plaats het bureau zo dat u als huisarts steeds over een vluchtweg beschikt;
- U kan voor de avondconsultatie een telefonische afspraak vragen;
- Laat bij een risico-huisbezoek de adresgegevens achter bij een vertrouwenspersoon;
- Ga geen discussies aan met personen onder invloed;
- Binnen een huisartsenwachtpost is er vaak meer informele sociale controle, dan bij een individuele huisarts. Om die reden komt een huisartsenwachtpost de veiligheid van de huisarts dan ook ten goede.
- Houd de contactgegevens van de politiediensten bij de hand;
- Pas het systeem van de "derde-betalersregeling" toe in de gevallen waarin het wettelijk is toegestaan. U kan er agressie mee voorkomen van personen die in financieel precaire omstandigheden leven en tegelijk ook uw hoeveelheid cash geld beperken.
- Verwittig bij een risicobezoek tijdens de wachtdienst, preventief de politiedienst;
- Volg een cursus zelfverdediging en weerbaarheid.

Op technopreventief vlak:
- Sluit de privé-woonst af van het dokterskabinet om te voorkomen dat ongewenst bezoek zich toegang verschaft tot uw privégedeelte;
- Installeer aangepaste veiligheidssloten op uw deuren en ramen en plaats bij renovatiewerken inbraakwerende beglazing;
- Als u uw geld toch in uw kabinet of uw woning bewaart, plaats het dan bij voorkeur in een brandkast;
- Maak gebruik van de verhoogde fiscale aftrek van veiligheidsinvesteringen (eveneens voor een beperkt aantal elektronische maatregelen).

Op elektronisch vlak:
- Plaats (web)camera's in de wachtzaal (al dan niet met videoregistratie);
- Installeer een deurpomp met een verklikzoemer en eventueel ook een videofoon;
- Installeer een inbraakalarm;
- Moedig elektronisch betalen aan;
- Plaats een systeem van "telesurveillance" met camera waarbij beelden doorgestuurd worden naar een alarmcentrale bij inbraak of via drukknop zodat de politie kan verwittigd worden.

Veel van de voorgestelde maatregelen kosten niets en vragen gewoon een organisatorische inspanning. In een aantal gevallen volstaat de doorgedreven toepassing van de organisatorische maatregelen, die van primordiaal belang zijn, om misdrijven te voorkomen. Technopreventieve en elektronische maatregelen vormen een aanvulling op de organisatorische maatregelen. Zo is het enkel zinvol een alarmsysteem te activeren op voorwaarde dat bij het verlaten van het pand alle ramen en deuren worden gesloten.
Veiligheid is een zaak van iedereen!
Voor huisartsen is een veilige werkomgeving cruciaal om de huisartsenjob goed te kunnen uitoefenen. Daarnaast komt een veilige huisartsenpraktijk ook de veiligheid van de patiënten ten goede waardoor ze beter geholpen kunnen worden. Beter voorkomen dan genezen geldt dus ook voor de veiligheid van de huisartsen!

Contactpersoon:
Dafne Vanhelleputte
Beleid Integrale Veiligheid
dafne.vanhelleputte@ibz.fgov.be

_______________________________________________________________

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 056 51 01 11.