Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101. Geen spoed, wel politie? Bel 056 62 67 00.

Laatste nieuws

Beste inwoner van de politiezone Mira,

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.