Contactonderzoek in kader van COVID19

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de Vlaamse Overheid contactonderzoek uit. Wanneer een patiënt, cliënt, inwoner, … positief test op een COVID-19-test, start dit contactonderzoek.