Beleid

De Korpschef staat in voor de organisatie en dagelijkse leiding van zijn korps. daartoe beschikt hij over een dienst beleidsondersteuning en zijn directiecomité.
Het democratisch toezicht op de werking en het beleid is de verantwoordelijkheid van het politiecollege en de politieraad.

De Korpschef staat in voor de organisatie en dagelijkse leiding van zijn korps. daartoe beschikt hij over een dienst beleidsondersteuning en zijn directiecomité.
Het democratisch toezicht op de werking en het beleid is de verantwoordelijkheid van het politiecollege en de politieraad.

Politiecollege