Directie - comité

Huidige werking:

Wekelijks komen de officieren samen om met de korpschef en zijn beleidsdienst de dagdagelijkse werking en sturing te bespreken. Zij vormen als het ware een manegementsteam.

De diensten van de zone worden via een cascadesysteem op de hoogte gehouden van wat er op het niveau van het directiecomité werd besproken.