Korpschef

Elk politiekorps wordt geleid door een zonechef. Voor de zone MIRA is dit sinds 1 oktober 2018 HCP Frederik Vandecasteele.

De korpschef is, onder het gezag van het politiecollege, belast met de uitvoering van het globaal politiebeleid. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de taakverdeling binnen het korps en de uitvoering van het beheer ervan.

De korpschef neemt deel, zonder stemrecht, aan de vergaderingen van het politiecollege en de -raad.

Bij langere afwezigheid kan zijn taak worden gedelegeerd naar de adjunct - korpschef CP Seynaeve, die dan alle bevoegdheden overneemt.

Contact:
HCP Frederik Vandecasteele,
Korpschef
tel. 056 62 67 00,
fax 056 62 67 11,