Enkele cijfers

Nieuwe formatiekader werd op 11/2/2020 goedgekeurd door BOC en op 10/3/2020 door politieraad:

  • 142 operationele personeelsleden
  • 25 statutaire Calog-personeelsleden

Geschiedenis van het gestaag groeiend aantal personeelsleden:

Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 legde de minimumformatie vast van de zone MIRA. De minimumnormen voor de politiezone mira werden vastgelegd op:

  • 123 operationele personeelsleden.
  • 10 statutaire burgerpersoneelsleden.

Organiek werd het aantal operationele personeelsleden opgetrokken tot 125 i.p.v. 123. In 2016 werd het aantal opgetrokken tot 130.

Op 18 juli 2017 werd door de politieraad een principieel akkoord gegeven voor een gefaseerde uitbreiding (gespreid over de periode 2018 - 2019) van het het kader tot de zogenaamde KUL norm (Studie van de universiteit Leuven)

Voorzien aantal personeelsleden op 01.01.2020:

  • 141 operationele personeelsleden
  • 14 statutaire burgerpersoneelsleden en het aantal contractuele betrekkingen te bepalen volgens de noden (op heden: 10 contractuele betrekkingen).