Demografisch

Meer dan 89.000 inwoners bevolken onze zone, waarvan 40% woonachtig is in Waregem. Deze stad is dubbel zo dicht bevolkt als de andere gemeenten. Echte risicowijken zijn niet terug te vinden in onze zone. 23% van de bevolking van de zone Mira is jonger dan 20 jaar. De gemiddelde werkloosheid bedraagt +- 6,25%. Hiermee scoort de zone beter dan het West-Vlaamse gemiddelde (6,6%) en het Vlaamse gemiddelde (7,5%). Ongeveer 18.000 leerlingen maken dagelijks de verplaatsing van en naar de school, waarbij een aantal schoolroutes de risicovolle gewestwegen doorkruisen.