Logistiek en middelen

In een snel evoluerend politielandschap zorgen de logistieke steun en de dienst ICT van de zone ervoor  continue up-to-date te zijn wat betreft voertuigen, materialen, telematica en uitrusting. (wapens, functionele kledij,...)

De zone beschikt bijvoorbeeld over een uitgebreid wagenpark om aan al haar opdrachten te kunnen voldoen. Het wagenpark is in voortdurende beweging (Letterlijk en figuurlijk) en er wordt gestreefd naar een optimaal rendement. De zone wil ook investeren in milieuvriendelijke manieren om zich te verplaatsen. (Fiets, elektrische fiets, gebruik maken van het openbaar vervoer,...)

Individuele radiomiddelen staan ter beschikking en worden vernieuwd vooraleer deze onvoldoende toereikend zijn. De nieuwste trends inzake communicatie, briefingtools, gegevensoverdracht worden opgevolgd en indien nodig geïmplementeerd.

De intrek van het politiepersoneel in het nieuwe gebouw in de Kalkhoevestraat te Waregem werd afgerond op donderdag 17 december 2020. Voor het eerst sinds het ontstaan van de politiezone MIRA in januari 2002 zitten alle diensten samen in één hoofdgebouw. Uiteraard blijft er per gemeente die deel uitmaakt van de zone een lokale politiepost met een onthaal en wijkpersoneel bestaan.

zaal interventie