Politieraad

Politieraad en politiecollege zijn nieuwe organen die hun bestaansbasis vinden in de politiehervorming: art. 11 van de Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus (WGP genoemd) vermeldt immers dat 'In meergemeentezones de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend worden door de politieraad'.

De leden van de Politieraad

Deze politieraad wordt bevolkt door volgende leden:

 • de 5 burgemeesters van de samenstellende gemeenten die van rechtswege lid zijn.
 • de 21 leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die van de politiezone deel uitmaken en die hiertoe apart worden verkozen
 • de korpschef van de lokale politie die belast is met de voorbereiding van de dossiers die aan de politieraad worden voorgelegd.
 • de secretaris die verantwoordelijk is voor de opmaak van de notulen.

Raadsleden

Waregem:

 • DESMET Margot
 • DESTOOP Henri
 • GODEFROID Jules
 • GOETHALS Sven
 • KINDT Bart
 • MALFAIT Hilde
 • VANDEWALLE Michiel
 • VERCRUYSSE Marc
 • WYCKHUYSE Xavier

Zwevegem:

 • BOSTYN Carol
 • COLSON Bart
 • DE BOSSCHER Yves
 • DESMET Brigitte
 • DEWITTE Isabelle
 • MONTEYNE Wim

Anzegem:

 • DELRUE Johan
 • DEMETS Davy
 • RECOUR Eddy

Avelgem:

 • HANSSENS Emmi
 • VANDENDRIESSCHE Simon

Spiere-Helkijn:

 • DEBONNET Nicolas

Burgemeesters

De voorzitter van het politiecollege zit eveneens de vergaderingen van de politieraad voor.
In onze zone is dit de Waregemse burgemeester, Kurt VANRYCKEGHEM.

Samen met hem zetelen eveneens in de politieraad:

 • de burgemeester van de gemeente Avelgem, DESEYN Lut
 • de burgemeester van de gemeente Anzegem, DEVOGELAERE Gino
 • de burgemeester van de gemeente Zwevegem, DOUTERLUINGNE Marc
 • de burgemeester van de gemeente Spiere-Helkijn, WALRAET Dirk

Stemgewicht

Elk politieraadslid beschikt over één stem (een stemgewicht) inbegrepen de leden van het politiecollege, het hele jaar door.

In afwijking van deze algemene regel worden de begrotingen, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen gestemd naargelang het stemmengewicht waarover de burgemeesters beschikken binnen het politiecollege.

Politieraadsbesluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen (de helft plus één).
Binnen de politieraad kan er op twee manieren worden gestemd: middels een mondelinge stemming of middels een geheime stemming waarbij het voornamelijk gaat om aangelegenheden die personen aanbelangen.

Locatie: Raadszaal Stadhuis Waregem (Gemeenteplein 2)

 

Politieraad: Agenda en Besluiten.

Hieronder kunt u de agenda van de komende politieraad en de besluiten van de voorbije politieraden vinden.

De eerstvolgende politieraad is voorzien op 24 november 2020. In het kader van de pandemie COVID-19 heeft de voorzitter op basis van Art. 26/5 WGP beslist om de zitting digitaal te houden.

Politieraad