Verleden en toekomst

Politiezone MIRA kwam tot stand door fusie van 9 voormalige korpsen van gemeentepolitie en rijkswacht, verspreid over 5 gemeenten. Ondermeer het samensmelten van die uiteenlopende 'culturen' en de coördinatie van het werk over verspreide locaties en diensten heen noopten tot de keuze van een bruikbaar managementmodel.

Politiezone MIRA kwam tot stand door fusie van 9 voormalige korpsen van gemeentepolitie en rijkswacht, verspreid over 5 gemeenten. Ondermeer het samensmelten van die uiteenlopende 'culturen' en de coördinatie van het werk over verspreide locaties en diensten heen noopten tot de keuze van een bruikbaar managementmodel.

na verschillende hervormingen en bijsturingen beschikt de zone thans over een zeer recent aangepaste organisatiestructuur

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn het besef dat het korps als één van de schakels in de keten van het veiligheidsgebeuren niet anders kan dan intensief samen te werken met andere partners, alsook de plicht om te streven naar een (intern) gezonde 'onderneming'!