Historiek van het ontstaan van de zone

Met uitzondering van Spiere - Helkijn had elke gemeente van de zone MIRA een gemeentelijk politiekorps en een rijkswachtbrigade.

Bij de verschillende overgansvormen naar de huidige politiestructuur, de 'geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveau's' zag op 1 januari 2002 de politiezone MIRA het levenslicht.

Vier rijkswachtbriagde's en vijf gemeentelijke politiekorpsen werden samengevoegd en vormden de lokale politie van de zone MIRA. Onze zone is een 'meergemeentenzone', in tegenstelling tot bijvoorbeeld Oostende die een eengemeentenzone vormt.

Voor zover dit lukte vormden veel meergemeentenzone's een naam met de eerste letters van de aangesloten gemeenten, zoals MIDOW, RIHO ... Andere zone's kozen een heel typische naam, al dan niet geografisch of verwijzend naar een typisch kenmerk. (vb Grens-leie, Vlas, ...)

Voor onze zone was het vormen van een naam uit de eerste letters van de aangesloten gemeenten geen optie. Uiteindelijk werd de zone 'MIRA' gedoopt, genoemd naar de hoofdfiguur in de verfilmde roman van Stijn Streuvels : 'de teloorgang van de waterhoek'.

De woning (nu museum) van Stijn Streuvels ligt in Anzegem, en veel passages in de film werden opgenomen langs de Schelde te Avelgem.