Zonaal veiligheidsplan en jaarverslag

Om de 6 jaar maakt de politiezone een zonaal veiligheidsplan op dat geënt is op het nationaal veiligheidsplan maar verfijnd met lokale aandachtspunten. Aan de hand van objectieve gegevens verkregen via verschillende bronnen, wordt het beleid van de politiezone voor de komende zes jaar uitgeschreven.

Het jaarverslag is een overzicht van en verantwoording over de wijze waarop het zonaal veiligheidsplan werd uitgevoerd in het voorbije jaar.

Om de 6 jaar maakt de politiezone een zonaal veiligheidsplan op dat geënt is op het nationaal veiligheidsplan maar verfijnd met lokale aandachtspunten. Aan de hand van objectieve gegevens verkregen via verschillende bronnen, wordt het beleid van de politiezone voor de komende zes jaar uitgeschreven.

Het jaarverslag is een overzicht van en verantwoording over de wijze waarop het zonaal veiligheidsplan werd uitgevoerd in het voorbije jaar.