Verkeer

Een overzicht van de wegwerkzaamheden op het grondgebied van de zone met onder meer informatie over de start- en einddatum, de aard van de werken en de bereikbaarheid vind je hier.

Hier vind je een overzicht van alle straten waar werkzaamheden, feestelijkheden, … plaatsvinden en welke gevolgen deze hebben voor het plaatselijk verkeer.

Evenementen zoals wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden, kermissen en andere kan u hier raadplegen.
Interessant om weten is dat de meest belangrijke evenementen ook aangekondigd worden op de twitter account van de zone.

Onder de rubriek controles zal u niet alleen de aangekondigde controles vinden maar ook de resulaten van de meest recent uitgevoerde controles.