Wegenwerken N43/R8

Vanaf maandag 4 maart 2024 vinden er werken plaats op het kruispunt van de N43 met de R8 die de verkeersveiligheid gevoelig zou moeten verbeteren. Dat brengt echter de nodige wegomleggingen en hinder mee. 

Onder meer om die hinder voor jullie zoveel mogelijk te beperken en jullie op elk moment zo bereikbaar mogelijk te houden werd gekozen om in vier fases te werken. Hieronder een overzicht van de fases met richtdata en omschrijving werken.

Werken

Fase 1: kruispunt R8/N43 - werken noordkant N43
Timing: vanaf 4 maart tot ongeveer 15 april 2024

Omschrijving: de N43 tussen het kruispunt met de R8 en de Herdersstraat wordt aan de noordkant (in de breedte) afgesloten van verkeer. Verkeer komende vanuit Harelbeke-centrum zal worden omgeleid via de Herdersstraat (waar een parkeerverbod zal gelden) naar de Hippodroomstraat en zo naar de R8.

Het verkeer komende vanaf de R8 kan nog rechts opdraaien naar Harelbeke. Er is geen verkeer mogelijk vanuit Kortrijk naar Harelbeke over het kruispunt N43/R8 (zal eerder al omgeleid worden of moet via de oversteek tussen de Hippodroomstraat).

Fase 2: kruispunt R8/N43 - werken zuidkant N43
Timing: vanaf ongeveer 15 april tot ongeveer 24 mei 2024

Omschrijving: de N43 tussen het kruispunt met de R8 en de Herdersstraat wordt aan de zuidkant (in de breedte) afgesloten van verkeer. De omleidingen blijven hetzelfde.

Fase 3: aanleg 3de rijstrook buitenring & opbraak middenberm zandbergstraat & hippodroomstraat
Timing: vanaf ongeveer 25 mei tot ongeveer 18 juni 2024

Omschrijving: het kruispunt R8/N43 tussen Kortrijk en Harelbeke wordt terug opengesteld voor verkeer. De doorsteken tussen de Hippodroomstraat Kortrijk/Harelbeke en Zandbergstraat Kortrijk/Harelbeke worden gesloten. Er wordt een omleiding voorzien voor de fietsers.

Fase 4: afwerken fietspad en afwerken Zandbergstraat Kortrijk
Timing: vanaf ongeveer 18 juni tot ongeveer 16 juli 2024

Omschrijving: er wordt gewerkt aan een dubbel fietspad (kant Harelbeke tussen de Zandbergstraat en Hippodroomstraat; kant Kortrijk tussen de Hippodroomstraat en N43). Het verkeer zal over één rijstrook het dichtst bij de middenberm afgeleid worden op de R8 om rechtdoor te rijden. Zowel de Zandbergstraat en Hippodroomstraat worden doodlopend komende vanuit Harelbeke-centrum (je kan niet door richting Kortrijk) tijdens deze fase. Je kan ook niet afdraaien vanaf de R8 richting Hippodroomstraat/Zandbergstraat.

De uiteindelijk eindsituatie wordt extra afslagstroken vanuit de verschillende richtingen om de mobiliteit vlotter én veiliger te laten verlopen. Er wordt geïnvesteerd in betere fietsoversteken en dubbele fietspaden. De oversteek tussen de Zandbergstraat Kortrijk/Harelbeke gaat dicht voor autoverkeer, maar krijgt een veilige fietsoversteek.