Politiecollege

Het politiecollege bestaat uit de burgemeester van Harelbeke, Alain TOP en de burgemeester van Deerlijk, Claude CROES.  Het college staat in voor de bestuurlijke, dagdagelijkse werking van de politiezone en behandelt dossiers in de volgende materies:

  • vastleggen van data en dagordes van andere overlegorganen (politieraad, zonale veiligheidsraad, BOC, CPBW)
  • lopende personeelszaken (vb. loopbaanonderbrekingen)
  • goedkeuring van gewone werkingskosten
  • gunningsbeslissingen
  • algemene bestuurszaken

Het politiecollege komt minstens één keer per maand samen.